Una simple mesura pot salvar vides

1010 Views 0 Liked

VINE A LA FARMÀCIA I PREN-TE LA PRESSIÓ GRATIS!

Des de l'ASPCAT (Agència de Salut Pública de Catalunya) s'ha engegat a un projecte internacional denominat " MAY MEASUREMENT MONTH ( MMM)", promogut per la World Hipertension League (WHL) i coordinat per la Societat Internacional d'Hipertensió (ISH) i que té per objectiu INCREMENTAR LA CONSCIENCIACIÓ RESPECTE A LA IMPORTÀNCIA DEL CONTROL DE LA TENSIÓ ARTERIAL.

Aquest any la campanya te com objectius:

        * Oferir la mesura de la tensió arterial a tota persona major de 18 anys que no s'hagi mesurat la mateixa en els últims 12 mesos
        * Fer tasques de prevenció primària oferint consell sanitari per disminuir el risc vinculat a la hipertensió als participants
        * Utilitzar les dades recollides per generar evidències sobre la importància de les estratègies de cribratge poblacional.

Més de 100 països participen en el que s'ha reconegut com el major exercici de cribratge de la tensió arterial que es coneix fins la data a tot el món.

Posted in: Category