Pròximament:
Servei col·locació arracades
Flors bach

Serveis

Descobreix tot el que et podem oferir

Anàlisis de glucosa i colesterol

Amb tan sols una gota de sang podrem conèixer els nivells de glucosa i/o perfil lipídic (colesterol i triglicèrids). Anàlisis periòdiques d'aquests paràmetres són importants per a un bon control de la diabetis i/o de malalties cardiovasculars així com ens ajuden a una detecció precoç i a un millor pronòstic d'aquestes malalties.